• wystawianie faktur wewnętrznych

 • przygotowywanie umów pożyczek

 • przygotowywanie dokumentów KP, KW i raportów kasowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • sporządzanie analiz i raportów w trakcie miesiąca

 • występowanie o zwrot VAT i przygotowanie pełnej dokumentacji do kontroli skarbowej

 • przygotowywanie, kompletowanie i przekazywanie dokumentów dla potrzeb zewnętrznych

 • sporządzanie pism, wyjaśnień, i innej drobnej korespondencji związanej z finansami firmy

 • sporządzanie not odsetkowych, not korygujących

 • przygotowywanie deklaracji PCC, NIP-2, VAT-R, deklaracji na podatek od nieruchomości

 • składanie wniosków o niezaleganiu w ZUS, US

 • rozliczanie delegacji

 • rozliczanie transakcji WDT i WNT

 • rozliczanie transakcji międzynarodowych

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych trójstronnych

 • inne zdarzenia związane z działalnością gospodarczą

Księgi handlowe

od 400 PLN

Więcej

KPiR

od 165 PLN

Więcej

Ryczałt

od 165 PLN

Więcej

Kadry i płace

od 55 PLN / osoba

Więcej

Usługi dodatkowe

cena ustalana idywidualnie

Więcej