Usługa prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje: