Usługa prowadzenia kadr i płac obejmuje:

  • naliczanie wynagrodzeń

  • przygotowywanie list płac oraz rachunków do umów-zleceń i umów o dzieło

  • prowadzenie kadr

  • przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA

  • informacja o płatności zobowiązań budżetowych

  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON

  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A, PIT-11)

  • konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych

Księgi handlowe

od 400 PLN

Więcej

KPiR

od 165 PLN

Więcej

Ryczałt

od 165 PLN

Więcej

Kadry i płace

od 55 PLN / osoba

Więcej

Usługi dodatkowe

cena ustalana idywidualnie

Więcej